Fra dagens lille debatt
- Han derre representanten Eikeland fra Vest-Agder protesterer jo i Stortinget mot banninga i kringkastingsprogrammene.
- Hvafaenerdetfornotøys'a. Døm skarra dævendøttemeg bygge på norsk folkemåls grunnlag!