Eldreomsorgen
- Det står at de unge vet for lite om seksuallivet.
- Akk ja - hvem gjør ikke det.