Norrønafolket
- Nå, Fru Andersen, skal De hjem til Solør i jula da?
- Næ, det ska je itte, je ska te Kairo