Julestria begynt for alvor - Kommut'a Per
- Kanke! - ┼fferikkede'a?
- Mor baker peppern°tter!