Skøytetider
- Dævendøtte, hva er han derre Elster for en type, kjører ivei med barnetimen midt i 5000-meteren!