Dagens lille tvilsomme

- Det står at Oslos folkemengde blir blir stadig mindre
- Hm - haru sett en pol-kø foran et skøytestevne?