Dagens lille ekspansjon
- Nå skal det jo komme en ny bilferje til kontinentet, står det.
- Ja, det er jo ikke mulig å få parkert her hjemme!