St. Hans kveld
- Hvis de ikke har noe bedre fore kunne De tenke Dem å bli med på Jomfruburet i kveld?
- Tøysepaven!