Fra dagens voksenopplæring
- Harru vært og sett Nyfiken Gul du'a?
- Næ - jeg har forlagt dåpsattesten.
- Jøss, veit dukke å gammal du er?