Dagens lille uheldige innblanding i indre anliggender.
(overhørt replikkskifte i Nordvergveien)
- Skal han sitte slik nede i det kalde vannet, han lille tassen der?
- Han er'ke no'n tass. Han er sønn til vaktmester'n.
- Ja men han da da ikke bli sittende slik! Har vel ikke du no' med. Det er våres vaktmester. Bæsjekjerring!