Damer
Minst 1 dame til hver av
soldatene, sier Stranger