DET RYDDES OPP
Flere tusen tyskere er for tiden engasjert med opprydding, meldes det.