Morgenadakt
- Og dessuten har Høyesterett slått fast at husmoryrket er likeverdig med mannens arbeid!
- Likeverdig med mannens! Er du klar over at i min jobb kan jeg når som helst få sparken med tre måneders varsel!