ÄNGLAMARK

Tekst og melodi : Evert Taube

Kalla den Änglamarken eller himlajorden om du vil,
jorden vi ärvde ock jorden den gröna,
vildrosor og blåsipport ock lindblommor ock camomill,
låt dem få leva, de är jo så schöna.
Låt barnen dansa som änglar kring lönn ock alm,
leka tittut mellom blommande grenar,
låt fuglar leva ock sjunga for oss sin psalm,
låt fiskar simma kring bryggor ock stenar!
Slutta att utroga skogarnas alla djur.
Låt örnan flyga, låt rådjuren löpa.!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alt jämnt mellan fjällor ock gran ock fur.Kalla den Änglamarken eller himlajorden om du vil,
jorden vi ärvde ock jorden den gröna,
vildrosor og blåsipport ock lindblommor ock camomill,
låt dem få leva, de är jo så schöna.