Avskjedstoner

Tja, so det....

Lilla venn jeg har deg kjær
Men nu er avskjedsstunden her,
og så må vi skilles vi to
Men dine tårer gjennom smil
følger med meg mil for mil
Du alltid i mitt hjerte skal boFor jeg vil alltid bli hos deg i disse toner
som er skrevet kun til min egen venn
En melodi som viser vei hvor lykken troner
Gi oss håp om snart å ses igjenn

Hvor så hen min ferd skal gå,
skal min kjærlighet bestå
Da vil min himmel alltid synes blå

:/: For jeg vil .....osv