Davy Crocket

Tekst : Arne Bendixen - Mel. George Bruns

Spør du en Cowboy ned i Tennessee:
Hvem rider best «On The Long Prairie»?
Svarer han straks at det fins ingen tvil:
Mannen som aldri vil ta seg en hvil

  Davy, Davy Crocket.
  Ingen er vel slik som han

Skarpskytter Jimmy er en hederskar,
mange trofeer på veggen han har,
men om du mener at han skyter best,
spytter han skråen og peker mot vest:

  Davy, Davy Crocket.
  Ingen er vel slik som han

Stifinner Hjortefot og Buffalo Bill,
de fant en sti der de andre gikk vill.
Men da det engang gikk ille med dem,
var Davy på pletten og loset dem hjem

  Davy, Davy Crocket.
  Ingen er vel slik som han

Jenter i Texas og i Tennessee,
drømmer hver natt om sitt svermeri
Spør du dem hvem de i tankene har,
svarer de Davy er noe til kar.

  Davy, Davy Crocket.
  Ingen er vel slik som han

Hvem kaster lasso mot den villeste stut?
Hvem klarter opp på den høyeste nut?
Hvem kan få meg til å synge en sang,
om helten fra vest og hans hvite mustang

  Davy, Davy Crocket.
  Ingen er vel slik som han