Fru Johnsen

Melodi : Tja.... Norske tekster : Terje Mosnes

Jeg vil fortelle hva som hendte på et sted, helt innerst i en fjord.
Der bodde tusen frelste pluss en tenåring og hennes unge mor.
Vel, da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal,
og hun sa : mamma, her er et brev til deg fra «tilsynet for høy moral.»

HVA MED MORALEN? Innen nyttår skal statsminister Kjell Magne Bondevik ha etablert en kommisjon som skal kunne ta opp alle typer verdispørsmål, blant annet kjøp og salg av sex, abort, grådighet i næringslivet, skattesnyteri, oppløsning av familier og annet.


Og i brevet sto: Fru Johnsen, De fostrer dårlig dotter Dykkar sjølv,
De har altfor korte skjørt, og det seiast at De stundom drikker øl.
De må kome på eit møte, det er no ikveld, i Bedehusets sal.
Vi må ta dotter Dykkar frå Dykk, helsing «Tilsynet for høy moral.»

Klokken syv den samme kvelden startet møtet, og med ett så smalt en dør.
Og like inn i salen kom Fru Johnsen, kledd i miniskjørt som aldri før.
Først da hun nådde prekestolen, snudde hun seg, og så ut på den fulle sal og sa:
Jeg har litt å si Dere, voktere av stedets moral.

Der på første benk er bygdas lærer, flere ganger var han på min dør,
og om hans kone var alene når han trodde, ja spør han, de som tør.
Og sekretæren Deres doktor, tør De si oss hvorfor hun dro bort så brått,
og kan de reise Dem, herr ordfører, og si hvor mange drinker de har fått.

Vår kjære pastor og herr lensmann, de som står i spissen for moralen vår,
det var vel altervin på flaskene som Dere bar inn bakveien i går?
Er det fra denne samling hyklere jeg hører at jeg ikke strekker til.
Fordi min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til.

Ja på denne måten hendte det, jeg vet det for jeg var i samme sal,
og hørte mamma slå ihjel «Tilsynet for høy moral.

Og hørte mamma slå ihjel « Tilsynet for høy moral»